Open submenu

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Spellingsfouten voorbehouden, WoesteLand behoud het recht om de algemene voorwaarden en het privacy statement te wijzigen.

Opgeven voor de activiteiten

Door het invullen van het formulier op deze site, geef je je op voor een activiteit van WoesteLand. Je krijgt automatisch een e-mail als ontvangstbevestiging, waarin staat hoe je moet betalen. Vanaf het moment dat je je opgeeft gaan we er vanuit dat je komt en sta je op de deelnemerslijst. Door je op te geven ga je een betalingsverplichting aan.

Voor de activiteiten geldt een maximaal aantal deelnemers, geef je dus zo snel mogelijk op. Aanmeldingen die binnen drie weken voor aanvang van een activiteit binnenkomen kunnen worden geweigerd, in het zeldzame geval dat dit voorkomt wordt je zo snel mogelijk op de hoogste gesteld. Bij activiteiten in het buitenland is het mogelijk dat de aanmeldingen al meer dan drie weken van te voren worden gesloten i.v.m. het regelen van reisgelegenheid.

WoesteLand behoudt het recht om deelnemers voor afgaand aan een activiteit te weigeren zonder opgave van reden. WoesteLand behoud het recht om een deelnemer tijdens een activiteit weg te sturen, bij deelnemers onder de 18 jaar zal dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers gebeuren.

Als een activiteit vol is komt dat op de website te staan. Je kan je op dat moment dan voor de reservelijst opgeven. Een enkele keer komt het voor dat deelnemers afzeggen en er weer een plek vrij komt. Echter, hier kunnen wij uiteraard geen garanties voor geven. Als je zeker wilt zijn van een WoesteLand zomer of winter, kijk dan eens rond bij de andere activiteiten. Er kunnen geen rechten worden verleent aan een plek op de reservelijst.

Leeftijdsgrenzen

Bij de informatie over activiteiten staat voor welke leeftijdsgroep de activiteit bedoeld is. Hoewel wij regelmatig kleine uitzonderingen toestaan wordt elk geval individueel beoordeeld. Voor uitzonderingen op de leeftijdgrenzen moet toestemming worden aangevraagd aan WoesteLand. Dit kan via info@woesteland.nl of het contactformulier op deze website.
Voor activiteiten voor de leeftijd van 12 t/m 15 jaar geldt dat je in elk geval al op de middelbare school moet zitten. Zit je nog op de basisschool? Dan moet je nog een jaar wachten.
Bij aanmelding van een deelnemer onder de 18 jaar moet (ook) een email adres van een ouder of verzorger opgeven zodat daar ook een bevestiging naar toe kan worden gestuurd.

Annulering

Kun je onverhoopt toch niet komen, laat dat dan zo snel mogelijk weten door een e-mailtje te sturen via info@woesteland.nl. Dan kan er hopelijk iemand van de wachtlijst in jouw plaats mee. Als je je meer dan drie weken van tevoren afmeldt voor een activiteit in Nederland wordt 10% (met een minimum van 15 euro) boekingskosten in rekening gebracht, als je al betaald had wordt de rest van je betaling teruggestort. Meld je je later af dan is het helaas niet mogelijk om geld terug te storten.
Als je je meer dan twee maanden van tevoren afmeldt voor een activiteit in het buitenland wordt 10% annuleringskosten (met een minimum van 15 euro) boekinskosten in rekening gebracht, de rest van je betaling wordt teruggestort. Meld je je later af, dan is het helaas niet mogelijk om geld terug te storten.

Verzekering

Voor alle deelnemers wordt een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten door het IVN. Mocht je tijdens de activiteit enig letsel oplopen wat niet door je eigen verzekering gedekt wordt, dan treedt onze verzekering in werking. Deze verzekering dekt echter geen verlies of diefstal van je bagage. Sluit daar eventueel zelf een reisverzekering voor af.

Vrijwaringsverklaring foto’s

De deelnemer geeft bij aanmelding voor een activiteit toestemming voor het maken van (portret)foto’s, waar de deelnemer herkenbaar op staat, tijdens de activiteit. Ook verleent de deelnemer hierbij WoesteLand, en de fotograaf die WoesteLand vertegenwoordigt, het recht om zonder beperking de foto te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.

De deelnemer of in het geval van minderjarige deelnemers diens wettelijke vertegenwoordiger, verklaart dat hen WoesteLand, en de fotograaf die WoesteLand vertegenwoordigt, vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon en verklaart dat de regels voor het portretrecht bij hen bekend zijn. Dit bewijs is bindend en komt ten goede aan WoesteLand en de fotograaf die WoesteLand vertegenwoordigt.

WoesteLand gebruikt foto’s die worden gemaakt tijdens onze activiteiten op onze sociale media, website, folders enz. We zijn uiteraard zorgvuldig met het niet openbaar maken van foto’s die geportretteerde onder gewone omstandigheden schade kunnen berokkenen of op eniger wijze nadelig kunnen beïnvloeden.

Wil je geen toestemming geven voor het gebruik van foto’s waar je of en minderjarige waarvan jij de wettelijke vertegenwoordiger bent op staat, geef dit dan voor aanvang van de WoesteLand activiteit aan. Dit kun je doen door een email te sturen aan info@woesteland.nl of door dit aan te geven bij “opmerkingen” in het opgaveformulier.

Vertrouwenscommissie

Voor alle vertrouwelijke zaken die je met een WoesteLand begeleider wil bespreken kan je contact opnemen met de WoesteLand vertrouwenscommissie. De WoesteLand vertrouwens commissie bestaat op dit moment uit Lisa en Rob. Dit kan door een email te sturen naar info@woesteland.nl met “vertrouwelijk voor Lisa” of “vertrouwelijk voor Rob” als onderwerp. Je kan natuurlijk ook altijd terecht bij de professionele vertrouwenspersoon van IVN.
Bij ernstige zaken, zoals misdrijven is de vertrouwens commissie van WoesteLand verplicht om ook de vertrouwenscommissie van het IVN (onze moederorganisatie) in te schakelen. Voor meer informatie en contact informatie over de IVN vertrouwenscommissie, zie: IVN vertrouwenscommissie. Wanneer de klacht of verdenking een medewerker of vrijwilliger van WoesteLand betreft zal dit door de IVN vertrouwenscommissie of in lichtere gevallen een onafhankelijke IVN medewerker worden afgehandeld, zo nodig in samenwerking met de WoesteLand vertrouwenscommissie.

Privacy statement

– We bewaren alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt middels het opgaveformulier of via email.
– We vragen alleen gegevens die wij nodig hebben voor communicatie met deelnemers, om goede en veilige activiteiten te kunnen organiseren en voor de financiële afhandeling.
– We verstrekken jouw gegevens nooit aan derden, uitgezonderd wanneer daar een redelijke verplichting voor bestaat zoals het bijhouden van een nachtregister op een camping (relevant op veel locaties tijdens covid).
– Zolang je gegevens op onze server staan benaderen we je maximaal 3 keer.
– We hebben het recht om je te taggen in relevante posts op social media. Je kunt deze altijd weer verwijderen.
– Wanneer je gegevens van onze websiteserver verwijderd worden, nemen we je naam en mailadres (geen andere gegevens) op in een overzicht van oud deelnemers ten behoeve van toekomstige jubileumactiviteiten. Deze lijst staat op een afgeschermde omgeving (Google Drive) waar alleen het bestuur van WoesteLand toegang toe heeft.
– Je hebt het recht om te weten welke gegevens wij van je hebben. Dit kun je opvragen door te mailen naar info@woesteland.nl.
– Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit kun je doen door te mailen naar info@woesteland.nl. Dit geldt niet voor de IVN jongeren nieuwsbrief en social media. Daar kun je jezelf voor afmelden bij die media.
– Voor andere punten waarin deze privacy statement niet voorziet wordt verwezen naar de algemene privacy statement van IVN Natuureducatie.