Algemene Voorwaarden

Spellingfouten voorbehouden.

Opgeven voor de activiteiten

Door het invullen van het formulier op deze site, geef je je op voor een activiteit van WoesteLand. Je krijgt automatisch een e-mail als ontvangstbevestiging, waarin staat hoe je moet betalen. Vanaf het moment dat je je opgeeft gaan we er vanuit dat je komt en sta je op de deelnemerslijst. Door je op te geven ga je een betalingsverplichting aan. Voor de activiteiten geldt een maximaal aantal deelnemers, geef je dus zo snel mogelijk op. Je kunt je opgeven tot uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de activiteit, hoewel opgeven vaak nog steeds mogelijk is na deze datum is dit niet gegarandeerd. WoesteLand houdt het recht om deelnemers te weigeren zonder opgave van reden.

Activiteit vol?

Als een activiteit vol is komt dat op de website te staan, en kun je je opgeven voor de wachtlijst. Als er een plek vrijkomt wordt je dan op de hoogte gebracht. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een plek op de wachtlijst. Als je zeker wilt zijn van een WoesteLand zomer, kijk dan eens rond bij de andere activiteiten.

Verzekering

Voor alle deelnemers wordt een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten door het IVN. Mocht je tijdens de activiteit iets overkomen, wat niet door je eigen verzekering gedekt wordt, dan treedt onze verzekering in werking. Deze verzekering dekt echter geen verlies of diefstal van je bagage. Sluit daar eventueel zelf een reisverzekering voor af.

Annulering

Kun je onverhoopt toch niet komen, laat dat dan zo snel mogelijk weten door een e-mailtje te sturen via aanmeldingen@woesteland.nl. Dan kan er iemand van de wachtlijst in jouw plaats mee. Als je je meer dan 3 weken van tevoren afmeldt wordt slechts zeven euro boekingskosten in rekening gebracht, de rest van je betaling wordt teruggestort. Meld je je later af dan is het helaas niet mogelijk om geld terug te storten.

Leeftijdsgrenzen

Bij de informatie over activiteiten staat voor welke leeftijdsgroep de activiteit bedoeld is. Hoewel wij regelmatig uitzonderingen toestaan wordt elk geval individueel beoordeeld. Voor uitzonderingen op de leeftijdgrenzen moet toestemming worden aangevraagd aan WoesteLand. Dit kan via aanmeldingen@woesteland.nl of het contact formulier op deze website.
Voor activiteiten voor de leeftijd van 12 t/m 15 jaar geldt dat je in elk geval al op de middelbare school moet zitten. Zit je nog op de basisschool, dan moet je nog een jaar wachten.
Bij aanmelding van een deelnemer onder de 18 jaar, wordt er ook een bevestigingsmail naar de ouders/verzorgers gestuurd.

Vrijwaringsverklaring foto’s

De deelnemer geeft bij aanmelding voor een activiteit toestemming voor het maken van (portret)foto’s, waar de deelnemer herkenbaar op staat, tijdens de activiteit. Ook verleent de deelnemer hierbij WoesteLand, en de fotograaf die WoesteLand vertegenwoordigt, het recht om zonder beperking de foto te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.

De deelnemer verklaart dat hij/zij WoesteLand, en de fotograaf die WoesteLand vertegenwoordigt, vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger en verklaart dat de regels voor het portretrecht bij hem/haar bekend zijn. Dit bewijs is bindend en komt ten goede aan WoesteLand en de fotograaf die WoesteLand vertegenwoordigt.

WoesteLand gebruikt foto’s die worden gemaakt tijdens onze activiteiten op onze sociale media, website, folders enz. We zijn uiteraard zorgvuldig met het niet openbaar maken van foto’s die geportretteerde schade kunnen berokkenen of op eniger wijze nadelig kunnen beïnvloeden.

Wil je geen toestemming geven voor het gebruik van foto’s waar je opstaat, geef dit dan voor aanvang van de WoesteLand activiteit aan. Door een email te sturen aan aanmeldingen@woesteland.nl of door dit aan te geven bij “opmerkingen” in het opgave formulier.